Pócz Pincészet

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

poczpinceszet.hu

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Pócz Borászat egyéni cég (székhelye: 8638 Balatonlelle, Kishegy telep 107/6. adószáma: 27771446-2-14 elérhetőség: , továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1.
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a poczpinceszet.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában (a továbbiakban: poczpinceszet.hu Online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi
ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
A poczpinceszet.hu Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.
1.2.
A poczpinceszet.hu Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott
megrendeléssel lehetséges.
1.3.
A poczpinceszet.hu Online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát. A regisztrációval az Ügyfél
magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
1.4.
A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig módosítható, illetve
lemondható, elektronikus levélben van lehetőség az 1.7. pontban
rögzített elérhetőségeken. A módosítás és a lemondás joga nem gyakorolható visszaélésszerűen. A Szolgáltató visszaigazolását követően visszaélésszerűnek minősül a
módosítás és lemondás jogának gyakorlás, ha az Ügyfél a rendeléseinek több mint 40 %-át módosítja, illetve lemondja, ebben az esetben Szolgáltató jogosult Ügyfél regisztrációját azonnali hatállyal törölni. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a rendelések visszaigazolása után
Szolgáltató megkezdi a teljesítést, így a módosítás, illetve lemondás Szolgáltatónak többletköltséget okoz. A módosítás és lemondás jogának korlátozása erre tekintettel került meghatározásra. Szolgáltató jogosult azon felhasználók regisztrációját is azonnali hatállyal törölni, akik legalább egy alkalommal a megrendelt és kiszállított csomagok átvételét
megtagadták.
1.5.
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az 1.4. pont szerint törölt felhasználók
IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött regisztrációt előzetes értesítés nélkül azonnali hatállyal törölje.
1.6.
A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az
adott áru időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani.
1.7.
Üzemeltetői adatok
Cégnév: Pócz József
Székhely: 8638 Balatonlelle, Kishegy telep 107/6.
Adószám: 50987636-2-34
Nyilvántartási szám: 3658016
Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága
Bankszámla szám: OTP Bank 11743064-20020330-00000000
Szerződés nyelve: magyar
Elektronikus elérhetőség: 
1.8.
Jogi nyilatkozat
A weboldalon található valamennyi tartalom szerzői jogai a poczpinceszet.hu üzemeltetőjét illetik meg és szerzői jogi védelem alatt állnak. A szerzői és egyéb jogok megsértése vagy e szerződés megszegése esetén jogi eljárást indít a jogsértővel szemben. A weboldal használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása, jogsértésnek minősül. Pócz Borászat e.c. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez poczpinceszet.hu weboldala kapcsolódik, vagy amelyekre hivatkozik.
A termékek mellett található képek helyenként illusztrációk, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet.
2. Regisztráció
2.1.
Az áruházban történő vásárlás regisztrációval vagy anélkül is lehetséges. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása, továbbá néhány – a megrendelések teljesítéséhez szükséges – adat kitöltése  szükséges.
2.2.
A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Aktív rendelést érintő adatok módosítására a központi e-mail címünkön van lehetőség abban az esetben, ha a rendelés teljesítését a Szolgáltató még nem kezdte meg.
2.3.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy regisztrációjával a Szolgáltató által működtetett honlaphoz tartozó adatbázisba is regisztrálásra kerül.
3. Megrendelés
3.1.
A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
3.2.
A Weboldalról megrendelhető termékek árának változtatási jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
3.3.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
3.4.
A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
3.5.
Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3.6.
Szolgáltató az Ügyfél megrendelésének megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben, az Ügyfél által megadott e-mail címen) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
Rendelni lehet:
az internetes áruházon keresztül regisztráció nélkül: poczpinceszet.hu
emailen regisztráció nélkül: 

 1. Szállítási és fizetési feltételek
  4.1.
  A Szolgáltató a megrendelt termékeket házhoz szállítja a Magyar Posta Zrt. igénybevételével. A fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a szállítási díjak szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján, még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. Összevonást csak abban az esetben tudunk elvégezni, ha a szállítási cím azonos a megrendeléseknél. A már teljesítés alatt álló csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt csomagok vételárát nem befolyásolja.
  4.2.
  A megrendeléseket a Szolgáltató a honlapon közzétett feltételekkel teljesíti.
  4.3.
  A megrendelt termékek személyes átvételére nincsen lehetőség.
  4.4.
  A postázás minden esetben előre utalást (beleértve a megrendelt termék árát, és a fuvardíjat is) követően történik. Utánvétes postázás nem lehetséges. Az átutalást követő 3 napon belül postára adjuk a terméket amennyiben az adott termék raktáron van. A raktáron nem lévő terméket pedig 8 munkanapon belül adjuk postára, erről e-mailben tájékoztatjuk az Ügyfelet.
  A vásárlók számára az aktuális postai díjak érvényesek.
  4.5.
  A szállítás minden esetben az Ügyfél által megadott szállítási címre történik. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a szállítási címen nem veszi át a megrendelt terméket, úgy a Szolgáltató nem köteles a megrendelt terméket újból kiszállítani. Amennyiben az Ügyfél e-mailben kéri, és előre utalással megfizeti a második kiszállítás fuvardíját, úgy a Szolgáltató a terméket újból kiszállítja. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az első eredménytelen kiszállítást követő 8 munkanapon belül nem kéri az újbóli kiszállítást, vagy a kérést (e-mail megküldését) követő 3 munkanapon belül nem érkezik meg a Szolgáltató bankszámlájára a fuvardíj összege, vagy az Ügyfél a második kiszállításkor sem veszi át a megrendelt terméket, a megrendelést töröljük, és a kifizetett vételár kötbér címén a Szolgáltatót illeti meg, azaz annak visszatérítésére a Szolgáltató nem köteles.

4.6.
A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

4.7.
Fizetési lehetőségek:
Banki átutalás: A megrendelés elküldésekor e-mailben küldjük a bankszámla adatokat ahova a teljes és pontos vételárat kell utalni. Átutaláskor a megrendelés számot fel kell tüntetni. A terméket az összeg beérkezése után postázzuk, melyről e-mailt küldünk. Az átutalás fizetési határideje 3 munkanap, ha ez idő alatt nem érkezik meg a vételár összege a bankszámlánkra, akkor a megrendelést töröljük.

 1. Elállás joga, módja, következményei
  5.1.
  A szerződéstől való elállási szándékot az  email címre írásban kell jelezni, hivatkozni kell a termékre, a megrendelés azonosítójára. Az elállási jog a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül érvényesíthető. A megrendelt terméket sértetlen állapotban, eredeti csomagolással, és számlával kell visszajuttatni a Szolgáltató címére: 8638 Balatonlelle Kishegy telep 107/6.
  A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket.
  5.2.
  Az Ügyfél köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének költségét az Ügyfél viseli. Az Ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
  Amennyiben az Ügyfél élni kíván elállási jogával, és a megrendelt terméket visszajuttatta, a webáruház üzemeltetőnek 14 nap áll rendelkezésére, hogy visszatérítse az Ügyfél számára a teljes vételárat.
  5.3.
  A Szolgáltató utánvétes postai küldeményt, nem tud fogadni. A vételár visszafizetésére csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalással, kerülhet sor.
  5.4.
  A Szolgáltató igényt tarthat azonban a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítésére. A visszatérítést a Szolgáltató bankszámlára utalással tudja teljesíteni, így kérjük, hogy lehetőség szerint elállás esetén az elállási nyilatkozat mindenképpen tartalmazza a felhasználó bankszámlaszámát, amin a visszatérítést fogadni tudja. A szükséges adatok hiányában a pénz visszatérítése hosszabb időt vehet igénybe.
 2. Kellékszavatosság
  Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
  Az Ügyfél – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
  Kérhet kicserélést, kivéve, ha az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy ez a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
  Választott kellékszavatossági jogáról az Ügyfél egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
  Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor az Ügyfél a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
  Az Ügyfél kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.
  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató értékesítette az Ügyfélnek. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
  Szavatosságot csak abban az esetben tudunk vallani, ha a termék rendeltetés szerűen volt tárolva.

Adatvédelmi azonosító szám: NAIH-86376/2015.

SimplePay adatkezelés

Tudomásul veszem, hogy Pócz Borászat egyéni cég (székhelye: 8638 Balatonlelle, Kishegy telep 107/6. mint adatkezelő által a poczpinceszet.hu weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email, telefon, számlázási cím, szállítási cím.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

SimplePay Adatkezelési tájékoztató